Presentasjonshefte

Her kan du laste ned eit presentasjonshefte som skildrar garden Børsheim, husmannsplassen Kvemmadokkje og drifta som er der. Dette vart laga i samband med den nasjonale kåringa av Kulturlandskapsprisen 2014.

Heftet er laga av familien. Trykk på biletet for å laste ned heftet. 
Kvemmadokkje
Video frå Kvemmadokkje
Presentasjonsvideo
Video frå Kvemmadokkje Husmannsplass
Arrangement1ENGLISH VIDEO
Video presentation of Kvemmadokkje
billett
Bestill billett
Billettar til komande arrangement
Overnatting1
Overnatting
Bu og overnatt på husmannsplassen

Sjå kontaktinformasjon

E-post: post@kvemmadokkje.no

Telefon:
56 52 62 70 / 915 87 738