Vertskap

Johan Børsheim og Toril Lunde Børsheim driv garden Børsheim i Ulvik.

På garden er det husdyrdrift med sau og storfe.


Vertskapet med Leif Ove Andsnes og Ragnhild og Eldbjørg Hemsing etter ein vellukka konsert i Kvemmadokkje sommaren 2012. Foto: Reinhold Kager


Kvemmadokkje
Video frå Kvemmadokkje
Presentasjonsvideo
Video frå Kvemmadokkje Husmannsplass
Arrangement1ENGLISH VIDEO
Video presentation of Kvemmadokkje
billett
Bestill billett
Billettar til komande arrangement
Overnatting1
Overnatting
Bu og overnatt på husmannsplassen

Sjå kontaktinformasjon

E-post: post@kvemmadokkje.no

Telefon:
56 52 62 70 / 915 87 738